ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ค่ายภาษา

 ปิดเทอมนี้ ... จะไปไหน ???

ข่าวดีสำหรับ คณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่าน 

ที่ต้องการให้บุตร ธิดา ได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษาโดยตรง


(ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม และภาษาญี่ปุ่น) ขอเชิญส่งบุตร ธิดาของท่าน

(อายุระหว่าง 11–20 ปี)

เข้าร่วมโครงการ “ค่ายภาษา (LANGUAGE CAMP)”

 

 

รับสมัคร       ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 53 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 53 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 

ณ  ศูนย์ภาษา (ห้อง 1131) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ  คุณสุภาวดี  สามาทอง

โทร./โทรสาร 0-4297-0037  โทร. ภายใน 323

E-Mail :  zones@hotmail.com  

 

 

กิจกรรมค่าย   ระหว่างวันที่ 1719 มีนาคม 2553 เวลา 08.00–17.00 น.

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลลนคร 

ดาวน์โหลดใบสมัคร      ดาวน์โหลดโครงการวันที่ : 17 ก.พ. 2553
ที่มา :
อ่าน : 846