กำหนดการสอบ Post – Test

เผยเเพร่เมื่อ 1557 เข้าชม

กำหนดการทดสอบ EPA Post – Test โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 รหัส 61 วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคาร 19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา 042-970037

61-09-01-ตารางกรรมการคุมสอบ-EPA-61-Post-test (1)