การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 – 11:30 น. งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎี อ่านเพิ่มเติม “การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต”

อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

เผยเเพร่เมื่อ

บันทึก-ประกาศเสียงตามสาย

ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา ซึ่งจะจัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ๕ ภาษา อ่านเพิ่มเติม “อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน”