อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

เผยเเพร่เมื่อ

บันทึก-ประกาศเสียงตามสาย

ขอเชิญร่วมโครงการเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านภาษา ซึ่งจะจัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ๕ ภาษา อ่านเพิ่มเติม “อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน”