หัวข้อข่าว

ประกาศผลคะแนนสอบ

ผลคะแนนการสอบ Post – Test

กำหนดการสอบ Post – Test

กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 ก.ย. – 5 ต.ค. 2561 Schedule of EPA Training

กำหนดการสอบ EPA Pretest โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61

คุณฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้หรือยัง

เข้าร่วมฟังบรรยาย “UP LEVEL ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ

ประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน

อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน