โครงการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Dr. Ramesh L. Shretha

เผยเเพร่เมื่อ

หลักการและเหตุผล

งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตลอด อ่านเพิ่มเติม “โครงการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Dr. Ramesh L. Shretha”

คุณฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้หรือยัง

เผยเเพร่เมื่อ

-แชร์วิธีฝึกพูดจากการฝึกฟังหลอน -เปิดโลกการท่องศัพท์แบบใหม่
-เคล็ดลับได้แกรมม่า ได้คำศัพท์แบบเนียน ๆ
อ่านเพิ่มเติม “คุณฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้หรือยัง”