เอเปคน่ารู้

เผยเเพร่เมื่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกาา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการประชาสัมพันธ์วีดีทัศน์ “เอเปคน่ารู้” ผ่านสื่อออนไลน์โดยสามารถ อ่านเพิ่มเติม “เอเปคน่ารู้”

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021-2022 (Study UK Alummi Awards 2021-2022)

เผยเเพร่เมื่อ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นประจำปี 2021-2022 (study UK Alummi Awards 2021-2022) รายละเอียดการสมัครตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ อ่านเพิ่มเติม “ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น ประจำปี 2021-2022 (Study UK Alummi Awards 2021-2022)”

การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09:30 – 11:30 น. งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎี อ่านเพิ่มเติม “การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต”