กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 1716 เข้าชม

01_กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ

02_รายชื่ออบรมแยกตามกลุ่ม1-2

03_รายชื่ออบรมแยกตามกลุ่ม2

04_รายชื่ออบรมแยกตามกลุ่ม3-1

05_รายละเอียดการชี้แจงกับนักศึกษาชั้นปีที่-1-ในการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ