หัวข้อข่าว

แจ้งผลสอบพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษฯ สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 Post-test ชั้นปีที่ 3-4 Pre-test

snru internation exchange program 2019

โครงการบรรยายพิเศษ โดย Prof. Dr. Ramesh L. Shretha

คุณฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้หรือยัง

เข้าร่วมฟังบรรยาย “UP LEVEL ภาษาอังกฤษ ง่ายๆ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระหว่างประเทศ

ประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน

อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

ตารางการอบรมกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2 กลุ่มปานกลางและสำหรับกลุ่มเริ่มต้น

ติวเข้มเตรียมสอบภาษาอังกฤษ (กพ.)