เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563

เผยเเพร่เมื่อ 730 เข้าชม

กิจกรรมวันที่ 22 สิงหาคม 2563

001-22-ภาษาอังกฤษ

002-22-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

003-22-ภาษาอังกฤษธุรกิจ 004-22-ชีววิทยา

005-22- คบ สังคม

006-22-คบ วิทยาศาสตร์

007-22-คบ ภาษาอังกฤษ

008-22-เทคนิคการแพทย์

009-22-การบัญชี

010-22-รัฐประศาสนศาสตร์

011-22-ก่อสร้าง

 

กิจกรรมวันที่ 23 สิงหาคม 2563

001-23-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

002-23-ดนตรี

003-23-ภาษาอังกฤษอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

004-23-ภาษาอังกฤษธุรกิจ

005-23-ภาษาอังกฤษ

006-23-คณิตศาสตร์

007-23-ชีววิทยา

008-23-ก่อสร้าง

009-23-ธุรกิจค้าปลีก

010-23-รัฐประศาสนศาสตร์

011-23-การเงินการธนาคาร

012-23-โลจิสติกส์