อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 50 เข้าชม

นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 4.0

  • การผลิตสื่อการเรียนการสอน Online
  • การสอนวิธีฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ
  • พิธีการบนโต๊ะอาหารตะวันตก

ดาวน์โหลด โครงการอบรมครูฯ