โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 1888 เข้าชม

1_แบบตอบรับเข้าร่วม(1)

2_กำหนดการการอบรม (1)

3_โครงการแนบ-สมรรถนะ (1)

สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมมาได้ที่ อีเมล์ zones@hotmail.com,  masatothai@hotmail.com, phuong.molib@hotmail.com, watin_2525@gmail.com