โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษสำเร็จรูป speexx

เผยเเพร่เมื่อ 990 เข้าชม
  1. คู่มือการใช้งานโปรแกรม (ฉบับภาษาไทย)
  2. คู่มือการใช้งานโปรแกรม (ฉบับ English)
  3. ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรม speexx (สำหรับดาวน์โหลดจากภายนอกมหาวิทยาลัย)
  4. ลิงค์ดาวน์โหลดโปรแกรม speexx (สำหรับดาวน์โหลดเฉพาะ มรสน. เท่านั้น)
  5. การติดตั้งและตั้งค่า โปรแกรม speexx
  6. การตั้งค่าไมโครโฟนสำหรับการออกเสียง