ตารางการอบรมกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2 กลุ่มปานกลางและสำหรับกลุ่มเริ่มต้น

เผยเเพร่เมื่อ 1309 เข้าชม

60-12-25-รายชื่อนักศึกษาอบรม-EPA-เริ่มต้น (เฟส 2)  60-12-25-รายชื่อนักศึกษาอบรม-EPA-ปานกลาง-เฟส2ตารางการอบรมกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระยะที่ 2 กลุ่มปานกลางและสำหรับกลุ่มเริ่มต้น