เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน (ASEAN LANGUAGE EDUTAINMENT FESTIVAL 2019)

เผยเเพร่เมื่อ 2265 เข้าชม

เกณฑ์การประกวดสำหรับการแข่งขัน

  1. เกณฑ์การประกวดทักษะ-2562-มัธยมศึกษา (1)
  2. เกณฑ์การประกวดทักษะ-2562-อุดมศึกษา
  3. แบบฟอร์มใบสมัคร-การประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน-2562
  4. กำหนดการ-ประกวดทักษะภาษาอาเซียน-2562 (3)